Prelucrare Date Personale

Societatea nu colecteaza date cu caracter personal prin navigarea pe acest website.

Societatea colecteaza date cu caracter personal doar in urma folosirii formularului de contact pus la dispozitie pe acest website.

Societatea va prelucra datele cu caracter personal de mai jos in mod legal, corect si intr-o maniera transparenta fata de subsemnat(a) si va lua toate garantiile necesare pentru a asigura respectarea dreptului subsemnatului(ei) la viata privata. In plus, Societatea va lua si va mentine masuri tehnice si organizatorice rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal ale subsemnatului(ei) impotriva pierderii, utilizarii incorecte si a accesului, dezvaluirii, modificarii si distrugerii neautorizate.

Am fost informat(a) ca aceste date vor fi transmise catre personalul Societatii care are rolul de a prelucra aceste date si catre utilizatorii retelelor de socializare ale Societatii.

Datele cu caracter personal pe care le va prelucra Societatea sunt: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon.

Datele cu caracter personal de mai sus se vor prelucra pentru o durata de 3 ani de la acceptul Dumneavoastra.

Drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata sunt:

  • dreptul de acces la date personale care va privesc;
  • dreptul de rectificare sau stergere a datelor;
  • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor;
  • dreptul de portabilitate a datelor;
  • dreptul sa va opune prelucrarii datelor personale care va privesc;
  • dreptul de a va adresa justitiei si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • dreptul de retragere in orice moment a consimtamantului cu privire la prelucrarile de date in scopul de mai sus. Totusi, exercitarea dreptului de retragere a consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate pe baza consimtamantului liber exprimat de dvs inainte de retragerea acestuia.

Am luat la cunostinta faptul ca pentru a exercita aceste drepturi pot depune o cerere in scris, datata si semnata in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa office@magnoliasport.ro

Prin continuarea nagivarii pe acest site imi exprim acordul pentru prelucrarea datelor personale.